Met deze 5 tips maak je een vliegende start met diversiteit en inclusie.

De afgelopen tijd is er veel aandacht voor het onderwerp diversiteit en inclusie. Maar verandert al deze aandacht iets aan de manier hoe we met elkaar omgaan? Aan de manier hoe we naar talent kijken? Of aan de manier hoe we zorgen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt, in de cultuursector of op scholen? Vanuit Ocullus Consultancy geven wij concrete handvatten middels training en adviestrajecten. Maar als je echt daadwerkelijk een verschil wilt maken als organisatie, dan is het enige wat werkt dat je er mee daadwerkelijk aan de slag gaat. Als je verder wilt gaan dan een goed gesprek en hier en daar wat losse maatregelen, lees dan verder voor concrete tips. Diversiteit en inclusie is niet meer dan het durven kijken naar je eigen vooroordelen en dat je leert op welke manier je deze kunt herkennen. Daarnaast zijn er concrete acties die je in je werk kunt uitvoeren waardoor je in je werk elke keer weer kunt kiezen voor gelijke kansen. Dit doe je als HR-medewerker door een objectief HR-proces te hanteren of als leidinggevende elke dag weer door iedere medewerker thuis te laten voelen. Gelukkige medewerkers zijn immers het meest productief.

 

Wij krijgen vaak vragen over wat er nou echt werkt om een diverse en inclusieve organisatie te creëren. Onderzoek wijst uit dat een divers team vele voordelen heeft, zoals meer creativiteit, hogere medewerkerstevredenheid, betere aansluiting bij de doelgroep of klanten die je bedient etc. De manier om te werken aan meer diversiteit en inclusie is door aan de slag te gaan met de onderstaande 5 punten.

  1. Plan van aanpak

Maak een plan van aanpak waarin je samenhangende maatregelen opneemt op het gebied van diversiteit en inclusie. Neem hierin punten op als: Hoe zorg je dat leidinggevenden zich een inclusieve leiderschapsstijl aanmeten? Hoe zorg je voor een objectief HR-proces? Wat moet er gebeuren om meer draagvlak te creëren op de werkvloer voor het onderwerp? Etc.

  1. Meetbare doelstellingen

Neem in het plan van aanpak meetbare doelstellingen op. Zoals het aantal mensen met een diverse achtergrond die je in wilt laten instromen of door wilt laten stromen. Neemt iemand afscheid van je organisatie? Vraag dan wat de reden is en of diegene tips heeft waar je als organisatie aan kunt werken.

  1. Wat betekent diversiteit en inclusie voor jouw organisatie?

Denk na over wat jij als organisatie verstaat over diversiteit en inclusie. In de praktijk merk ik dat dit voor iedere organisatie weer andere accenten geeft.

  1. Wat gaat er al goed?

Diversiteit en inclusie is een veranderproces. Het kost tijd om dit duurzaam binnen je organisatie in te bedden. Er zijn op dit moment in jouw organisatie elementen die nu al bijdragen aan een inclusieve cultuur. Stel deze vast en neem dit als startpunt van je ontwikkeling.

  1. Focus op wat je wél wilt

Besteed vooral aandacht aan wat je wel wilt. Je gebruikt bijvoorbeeld zinnen in je communicatie naar buiten toe als: “We focussen op jouw kwaliteiten. Diversiteit maakt dat we ons als organisatie blijven ontwikkelen.” In plaats van: “Voor racisme en discriminatie is geen plek binnen onze organisatie.” Bedenk dus welke doelen/missie je hebt en communiceer deze zo veel mogelijk via beeld en taal met jouw marketing en communicatie.

Share