Inclusive recruitment

Wil jij de instroom van divers talent in jouw organisatie vergroten? Heb je al wat pogingen ondernomen, maar zet dit nog geen zode aan de dijk? Wij kunnen dit proces voor je overnemen! Ocullus Consultancy is een expertisebureau gespecialiseerd in diversiteit en inclusie. Vanuit onze expertise in diversiteit en inclusie en HR zorgen wij ervoor dat jouw vacature wordt ingevuld door divers talent. 

Diversiteit en inclusie heeft verschillende meerwaarden, namelijk:

• Beter talent kunnen aantrekken vanuit een groter bereik

• Hogere medewerkerstevredenheid: meer jezelf kunnen zijn leidt tot meer productiviteit

• Meer afgewogen beslissingen: binnenhalen van verschillende perspectieven, visies en vaardigheden

• Een divers en inclusief team is innovatiever en creatiever

• Betere aansluiting bij de maatschappij

In het recruitment traject dat wij bieden zorgen wij ervoor dat de juiste professional wordt geworven en voorgesteld. De stappen zien er als volgt uit:

How it works

Step 1
After you've contact us, you'll receive an invitiation to an exploratory conversation in 1 workday. In this conversation we will discuss the function and strategy. 

Step 2
You will receive a quotation and upon approval we will start with the recruitment and selection process.

Step 3
We will rewrite the vacancy in an inclusive way to appeal to a wide range of potential candidates (optional)

Step 4
We will start recruiting for this position through search, marketing and communication.

Step 5
You'll receive "proposal profiles" with potential candidates.

Stap 6
Follow-up and placement: Your new colleague is hired.

Did you know that we can also help you write an inclusive text that increases your reach of the number of candidates and becomes more diverse? Click here for more information.

Call us

085-0470311