Adviseur bezwaarcommissie

Website Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Nevenfunctie

Heb jij interesse in de creatieve industrie en kun je vanuit een open houding luisteren naar een bezwaarmaker? Wil je hiermee een bijdrage leveren aan de bezwaarcommissie? Lees dan snel verder!

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur en voert hiervoor verschillende subsidieregelingen uit. Het Stimuleringsfonds levert een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de verschillende disciplines. Vanwege het aflopen van de aanstellingstermijnen van meerdere adviseurs is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op zoek naar nieuwe leden voor verschillende adviescommissies.

Het Stimuleringsfonds stimuleert een divers palet van projecten, makers en instellingen en hecht daarom veel belang aan verschillende perspectieven. We vinden het vanzelfsprekend belangrijk dat dit wordt weerspiegeld binnen de adviescommissies. Daarom nodigen we iedereen die aansluit bij dit profiel van harte uit om te reageren. Ongeacht je gender, culturele achtergrond, seksuele identiteit, opleidingsniveau, woonplaats, leeftijd en kennisniveau.

Wat ga je doen?

Voor aanvragers waarvan de subsidieaanvraag is afgewezen, biedt het fonds de mogelijkheid om bezwaar te maken. Deze bezwaren worden voorgelegd aan de onafhankelijke bezwaarcommissie. In de bezwaarcommissie beoordeel je bezwaardossiers en hoor je de bezwaarmaker tijdens een hoorzitting. Deze commissie bestaat uit 5 adviseurs. Er vinden gemiddeld tussen de 5 en 10 hoorzittingen per jaar plaats, afhankelijk van de hoeveelheid ingediende bezwaarschriften. Samen met de andere adviseurs adviseer je, na het horen van de indieners van de bezwaarschriften, het bestuur. Het horen en adviseren gebeurt door een wisselend samengestelde commissie van maximaal drie leden en de voorzitter. De commissie wordt ondersteund door een secretaris die in dienst is bij het fonds.

De dossiers van de bezwaren ontvang je twee weken voor de hoorzitting. Deze lees je van tevoren door. Voorafgaand aan de hoorzitting bespreek je dit kort voor met de andere leden van de bezwaarcommissie. Een hoorzitting duurt ongeveer 3 kwartier. Degene die bezwaar maakt wordt gehoord en op een open manier bevraagd. Ook het fonds wordt tijdens de hoorzitting gehoord en bevraagd. Hier wordt de tijd voor genomen. Hierna bespreek je de hoorzitting met de andere adviseurs en breng je gezamenlijk een advies uit aan het bestuur over het bezwaar. Er heerst tijdens de hoorzitting en de besprekingen een open sfeer waarin ieders stem wordt gehoord. Het fijne is dat er ruimte is voor verschillende stemmen en je krijgt de ruimte om jouw mening te beargumenteren. Kortom, een interessante rol waarbij je vanuit een juridisch perspectief een bijdrage levert aan de zorgvuldige besluitvorming over subsidies in de creatieve sector.

Je wordt voor minimaal 1 jaar aangesteld en de maximale zittingstermijn is 4 jaar. De hoorzittingen vinden normaal gesproken plaats op ons kantoor in Rotterdam. Door de covid-19 maatregelen vinden de vergaderingen momenteel digitaal plaats.

 

“Het meest interessant vond ik dat je inzicht krijgt in wat er allemaal gebeurt op het gebied van ontwerp in Nederland. Het is als het ware de thermometer van het van het veld. Je leert ook naar het gehele veld te kijken door de ogen van andere disciplines tijdens de vergaderingen. Dat zorgt ervoor dat je beter begrijpt wat er al is en wat er nog zou kunnen komen”.

Yassine Salihine, oud-adviseur voor verschillende commissies

 

Wie ben jij?

Vind jij het interessant om aanvragen te horen en het bestuur te adviseren over een afgewezen subsidieaanvraag? En herken je jezelf in de onderstaande eisen? Dan zijn we op zoek naar jou!

 • Om tot een goede samenwerking te komen is het van belang dat de commissie bestaat uit mensen met verschillende werkachtergronden en opleidingsniveaus. Door jouw opgedane kennis en ervaring in de creatieve sector heb je een passie ontwikkeld om inhoudelijk met dit onderwerp aan de slag te gaan;
 • Tijdens hoorzittingen hoor je bezwaarmakers, oordeel je hierover en adviseer je het bestuur vanuit een juridisch perspectief. Dit gebeurt op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Hierbij is het van belang dat je beschikt over basiskennis van de Algemene wet bestuursrecht, of dat je bereid bent om dit op te doen;
 • In deze rol kun je rekening houden met de gevoelens en behoeften van anderen en toon je hier begrip voor. Je luistert naar de bezwaarmaker en hebt een open houding. Je kunt je hierbij goed in anderen inleven waardoor je voor verschillende mensen toegankelijk overkomt;
 • De diversiteit van mensen die subsidieaanvragen doen groeit, hierdoor is het belangrijk dat je vanuit interculturele sensitiviteit een bijdrage kunt leveren aan het horen van bezwaren van mensen met verschillende perspectieven. Ook thema’s en publiek waarop de aanvragen zijn gericht worden steeds meer divers. Vanuit jouw perspectief kun je bijdragen aan het bedienen van een breed palet aan aanvragen.

Zie je in deze commissie geen match? We zijn ook op zoek naar adviseurs voor de commissies: talentontwikkeling, architectuur, digitale cultuur en de bezwaarcommissie. Deze vacatures kun je vinden via deze link.

Wat bieden wij?

 • Door jouw rol ben je op de hoogte van interessante ontwikkelingen in de creatieve sector;
 • De mogelijkheid om te adviseren over de besteding van cultuursubsidies;
 • Jouw inzet wordt erg gewaardeerd en je ontvangt daarom een vergoeding van € 400 per hoorzitting van maximaal 2 dossiers;
 • Indien we straks weer mogen reizen en de hoorzittingen op kantoor plaatsvinden, ontvang je een reiskostenvergoeding op basis van NS-tarief 2e klas;
 • Het Stimuleringsfonds organiseert verschillende bijeenkomsten die je kunt bijwonen om bijvoorbeeld te netwerken met interessante mensen in de sector.

Ben je geïnteresseerd?

Ocullus Consultancy ondersteunt het Stimuleringsfonds bij de werving van deze rol. Het contact verloopt daarom via ons. Voor meer informatie over de rol kun je bellen of mailen met Ingrid Leckie via ingrid@ocullus.nl of 06-34529197/085-0470311.

Wil je reageren? Stuur voor 28 december 2020 antwoorden op de volgende vragen en je contactgegevens naar info@ocullus.nl. Het is niet nodig om een motivatiebrief en cv mee te sturen. Wij selecteren zo objectief mogelijk op basis van jouw kwaliteiten en hebben daarom deze gegevens niet nodig. Hiermee beoordelen wij alle sollicitanten op dezelfde manier.

 1. Wat motiveert jou om op deze rol bij het Stimuleringsfonds reageren? (In maximaal 200 woorden)
 2. Je adviseert in deze rol vanuit een juridisch perspectief het bestuur over de bezwaarmakers. Het is geen harde eis dat je een juridische studie achtergrond hebt. Het is wel belangrijk dat je basiskennis hebt van de Algemene wet bestuursrecht of dat je deze kennis op wilt doen. In hoeverre heb jij ervaring opgedaan met het werken met deze wet en waaruit blijkt dat? Zo niet, waaruit blijkt dat jij deze kennis op kan doen? (In maximaal 300 woorden)
 3. In deze rol hoor je bezwaarmakers tijdens hoorzittingen. Een afgewezen subsidievraag kan voor iemand een erge tegenslag zijn als iemand ervaart dat dit onterecht is. Hierbij kunnen emoties opkomen waardoor het belangrijk is dat je een open houding hebt. Noem een voorbeeld uit het verleden waaruit blijkt dat jij je vanuit jouw professionele rol goed kan omgaan met emoties en ervoor kan zorgen dat iemand zich gehoord voelt. (In maximaal 300 woorden)
 4. De mensen die subsidieaanvragen en de thema’s en het publiek waarop aanvragen gericht zijn worden steeds diverser. Het is daarom belangrijk dat jij een breed palet van aanvragen kan beoordelen en hierbij oog hebt voor de bijdrage aan diversiteit en inclusie van een aanvraag. Waaruit blijkt dat jij zowel goed kunt aansluiten bij mensen met verschillende culturele achtergronden als oog hebt voor de bijdrage van diversiteit en inclusie bij aanvragen? (In maximaal 300 woorden)

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar info@ocullus.nl