Adviseur commissie digitale cultuur

Website Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Nevenfunctie

Heb jij passie voor de creatieve sector en kun je goed jouw mening onderbouwen bij het beoordelen van subsidieaanvragen? Wil jij hier een bijdrage aan leveren binnen de commissie digitale cultuur? Lees dan snel verder!

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur en voert hiervoor verschillende subsidieregelingen uit. Het Stimuleringsfonds levert een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de verschillende disciplines. Vanwege het aflopen van de aanstellingstermijnen van meerdere adviseurs is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op zoek naar nieuwe leden voor verschillende adviescommissies.

Het Stimuleringsfonds stimuleert een divers palet van projecten, makers en instellingen en hecht daarom veel belang aan verschillende perspectieven. We vinden het vanzelfsprekend belangrijk dat dit wordt weerspiegeld binnen de adviescommissies. Daarom nodigen we iedereen die aansluit bij dit profiel van harte uit om te reageren. Ongeacht je gender, culturele achtergrond, seksuele identiteit, opleidingsniveau, woonplaats, leeftijd en kennisniveau.

Wat ga je doen?

Voor elke regeling is een adviescommissie samengesteld. Bij de commissie digitale cultuur wordt gewerkt met een poule van ongeveer 15 adviseurs. Elke commissie bestaat uit adviseurs met verschillende posities, zoals maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of een andere functie binnen de creatieve industrie. Het doel van de regeling is (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van digitale cultuur te stimuleren en vrije ruimte voor onafhankelijke makers en organisaties te creëren. Met digitale cultuur bedoelen we culturele en artistieke producties of uitingen die te maken hebben met digitale technologie, nieuwe media of games.

Samen met de andere adviseurs binnen digitale cultuur beoordeel je de subsidieaanvragen. Dit advies baseer je op basis van vooraf gestelde criteria. Ongeveer 3 weken voor de vergadering ontvang je de aanvragen en bijbehorende scorebladen. Tijdens vergaderingen wordt gewerkt met een groep van vijf à zes adviseurs en een onafhankelijke voorzitter. Hierdoor heeft iedereen een gelijke stem en wordt ieders mening tijdens een vergadering gehoord. Het fijne is dat het een veilige omgeving is waarin je vrij bent om jouw mening te onderbouwen. Samen met de andere adviseurs ben je onderdeel van een groep en samen breng je een advies uit. Hierbij is er ruimte voor verschillende stemmen en je krijgt de ruimte om jouw mening te beargumenteren. We zijn benieuwd naar jouw ideeën!

Hoeveel tijd ben je hiermee bezig? Per jaar ben je hier gemiddeld 12 werkdagen mee bezig. Dit bestaat uit 6 werkdagen met vergaderingen en je bent ongeveer even veel tijd bezig met het lezen van aanvragen ter voorbereiding van de vergaderingen. De regeling werkt met een poule van adviseurs waaruit ongeveer 4 keer per jaar commissies worden samengesteld. Je wordt voor minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar aangesteld. Deze vergaderingen vinden normaal gesproken plaats op ons kantoor in Rotterdam. Door de covid-19 maatregelen vinden de vergaderingen momenteel digitaal plaats.

 

“Het meest interessant vond ik dat je inzicht krijgt in wat er allemaal gebeurt op het gebied van ontwerp in Nederland. Het is als het ware de thermometer van het van het veld. Je leert ook naar het gehele veld te kijken door de ogen van andere disciplines tijdens de vergaderingen. Dat zorgt ervoor dat je beter begrijpt wat er al is en wat er nog zou kunnen komen”.

Yassine Salihine, oud-adviseur voor verschillende commissies

 

Wie ben jij?

Denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan de beoordeling van subsidieaanvragen binnen digitale cultuur? En herken je jezelf in de onderstaande eisen? Dan zijn we op zoek naar jou!

 • Om kwalitatieve input te geven tijdens het beoordelen is het belangrijk dat je beschikt over kennis van een sub-onderwerp binnen digitale cultuur, bijvoorbeeld over games, digital storytelling, creative coding, (nieuwe) mediakunst, etc.
 • Als groep breng je een advies uit over subsidieaanvragen aan het bestuur. Tussen de verschillende meningen kun je jouw mening goed beargumenteren. Dit betekent dat je argumenten kunt gebruiken om anderen duidelijk inzicht te geven in jouw idee, mening en standpunt. Je kunt bijvoorbeeld uitleggen waarom je een bepaalde aanvraag goed vindt;
 • Je werkt op een nauwkeurige en zorgvuldige manier. Je houdt je aan voorschriften die zijn gesteld aan bijvoorbeeld het invoeren van scores over subsidieaanvragen in Excel om de objectiviteit van het proces te waarborgen;
 • De diversiteit van mensen die subsidieaanvragen doen groeit, hierdoor is het belangrijk dat je vanuit interculturele sensitiviteit een bijdrage kunt leveren aan het beoordelen van aanvragen met verschillende perspectieven. Ook thema’s en publiek waarop de aanvragen zijn gericht worden steeds meer divers. Vanuit jouw perspectief kun je bijdragen aan het bedienen van een breed palet aan aanvragen.

Zie je in deze commissie geen match? We zijn ook op zoek naar adviseurs voor de commissies: talentontwikkeling, architectuur, digitale cultuur en de bezwaarcommissie. Deze vacatures kun je vinden via deze link.

Wat bieden wij?

 • Door jouw rol ben je op de hoogte van interessante projecten die spelen in het veld;
 • De mogelijkheid om te adviseren over de besteding van cultuursubsidies binnen digitale cultuur;
 • Jouw inzet wordt erg gewaardeerd en je ontvangt dan ook een vergoeding van 50 euro per uur voor vergaderingen en een vergoeding van 15 euro leesgeld per dossier;
 • Indien we straks weer mogen reizen en de vergaderingen op kantoor plaatsvinden, ontvang je een reiskostenvergoeding op basis van NS-tarief 2e klas;
 • Het Stimuleringsfonds organiseert verschillende bijeenkomsten die je kunt bijwonen om bijvoorbeeld te netwerken met interessante mensen in de sector.

Ben je geïnteresseerd?

Ocullus Consultancy ondersteunt het Stimuleringsfonds bij de werving van deze rol. Het contact verloopt daarom via ons. Voor meer informatie over de rol kun je bellen of mailen met Ingrid Leckie via ingrid@ocullus.nl of 06-34529197/085-0470311.

Wil je reageren? Stuur voor 28 december 2020 antwoorden op de volgende vragen en je contactgegevens naar info@ocullus.nlHet is niet nodig om een motivatiebrief en cv mee te sturen. Wij selecteren zo objectief mogelijk op basis van jouw kwaliteiten en hebben daarom deze gegevens niet nodig. Hiermee beoordelen wij alle sollicitanten op dezelfde manier.

 1. Wat motiveert jou om op deze rol bij het Stimuleringsfonds te reageren? (In maximaal 200 woorden)
 2. Om ervoor te zorgen dat je kwalitatieve input kunt geven bij het beoordelen van subsidieaanvragen is het van belang dat je beschikt over kennis van een sub-onderwerp binnen digitale cultuur.
  1. Markeer over welke kennis je beschikt vanuit de onderstaande onderwerpen:
   (1) Games/gamecultuur/play/ interaction design/VR
   (2) Geluidskunst/ audiovisuele kunst/creative coding/net art
   (3) Mediakunst/Artscience/bio-art
   (4) (Digital) storytelling/transmedia/internetcultuur
   (5) Productontwikkeling/ design thinking/ webapplicatie
   (6) Het cureren en samenstellen van publieksprogramma’s op het gebied van digitale cultuur
   (6) Anders, namelijk…
  2. Licht toe waaruit blijkt dat jij over deze kennis beschikt (maximaal 500 woorden exclusief beeldmateriaal).
 3. In deze rol is het belangrijk dat je goed jouw mening goed kunt beargumenteren. Uiteindelijk leiden de verschillende meningen van de adviseurs naar een advies aan het bestuur. Noem een voorbeeld uit het verleden dat laat zien hoe jij een argument opbouwt. (In maximaal 300 woorden)
 4. Het fonds werkt binnen bepaalde kaders en hierbij is het belangrijk dat je jouw werk nauwkeurig noteert, zoals de scoren die je toekent aan een subsidieaanvraag. Waaruit blijkt dat jij nauwkeurig kunt werken? (In maximaal 300 woorden)
 5. De mensen die subsidieaanvragen en de thema’s en het publiek waarop aanvragen gericht zijn worden steeds diverser. Het is daarom belangrijk dat jij een breed palet van aanvragen kan beoordelen en hierbij oog hebt voor de bijdrage aan diversiteit en inclusie van een aanvraag. Waaruit blijkt dat jij zowel goed kunt aansluiten bij mensen met verschillende culturele achtergronden als oog hebt voor de bijdrage van diversiteit en inclusie bij aanvragen (In maximaal 300 woorden).

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar info@ocullus.nl