Adviseur commissie talentontwikkeling

Website Stimuleringsfonds Creative Industrie

Nevenfunctie

Heb jij passie voor de creatieve sector en houd je ervan om bezig te zijn met talentontwikkeling? Wil jij hier een bijdrage aan leveren binnen een commissie? Lees dan snel verder!

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur en voert hiervoor verschillende subsidieregelingen uit. Het fonds werkt met onafhankelijke adviescommissies die in vergaderingen alle binnenkomende subsidieaanvragen beoordelen en daarover advies uitbrengen aan het bestuur. Vanwege het aflopen van de aanstellingstermijnen van meerdere adviseurs is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op zoek naar nieuwe leden voor verschillende adviescommissies.

Het Stimuleringsfonds stimuleert een divers palet van projecten, makers en instellingen en hecht daarom veel belang aan verschillende perspectieven. We vinden het vanzelfsprekend belangrijk dat dit wordt weerspiegeld binnen de adviescommissies. Daarom nodigen we iedereen die aansluit bij dit profiel van harte uit om te reageren. Ongeacht je gender, culturele achtergrond, seksuele identiteit, opleidingsniveau, woonplaats, leeftijd en kennisniveau.

Wat ga je doen?

Voor elke regeling is een adviescommissie samengesteld. Bij de commissie talentontwikkeling wordt gewerkt met ongeveer acht adviseurs. De commissie bestaat uit adviseurs met verschillende posities binnen de creatieve industrie. De adviescommissie Talentontwikkeling is een interdisciplinaire commissie. Binnen deze commissie adviseer je jaarlijks over aanvragen van jonge makers vanuit alle disciplines binnen de creatieve industrie. Hierbij kijk je voorbij je eigen vakgebied en adviseer je mee over makers vanuit architectuur, vormgeving, digitale cultuur en tussenliggende gebieden.

De selectie van aanvragers gebeurt jaarlijks in twee fases. In de eerste ronde wordt gekeken naar motivatie en portfolio van makers die in de afgelopen 4 jaar zijn afgestudeerd. Daarnaast wordt er door middel van scout nights talent gespot dat zich heeft ontwikkeld buiten de veelvoorkomende opleidingen. In een tweede fase worden de uitgewerkte voorstellen van 60 geselecteerde makers beoordeeld. Samen met de andere adviseurs binnen talentontwikkeling beoordeel je de subsidieaanvragen. Ongeveer 3 weken voor een vergadering ontvang je de aanvragen en bijbehorende scorebladen.

Tijdens vergaderingen wordt gewerkt met de commissieleden en een onafhankelijke voorzitter. Hierdoor heeft iedereen een gelijke stem en wordt ieders mening tijdens een vergadering gehoord. Voorafgaand aan de vergaderingen wordt met elkaar besproken hoe de adviseurs zijn omgegaan met de gestelde criteria en vanuit welke kaders zij hebben beoordeeld. Het fijne is dat het een veilige omgeving is waarin je vrij bent om jouw mening te onderbouwen. Samen met de andere adviseurs ben je onderdeel van een groep en samen breng je een advies uit. Hierbij is er ruimte voor verschillende stemmen en je krijgt de ruimte om jouw mening te beargumenteren. Een aantal keer per jaar vinden er bijeenkomsten, expertmeetings en bijeenkomsten met de talenten plaats. Op die manier ben je voor langere tijd betrokken bij hun ontwikkeling.

 

“Het meest interessant vond ik dat je inzicht krijgt in wat er allemaal gebeurt op het gebied van ontwerp in Nederland. Het is als het ware de thermometer van het van het veld. Je leert ook naar het gehele veld te kijken door de ogen van andere disciplines tijdens de vergaderingen. Dat zorgt ervoor dat je beter begrijpt wat er al is en wat er nog zou kunnen komen”.

Yassine Salihine, oud-adviseur voor verschillende commissies

 

Wie ben jij?

Denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan de beoordeling van subsidieaanvragen binnen talentontwikkeling? En herken je jezelf in de onderstaande eisen? Dan zijn we op zoek naar jou!

 • De subsidieaanvragen die bij deze commissie binnenkomen, komen vanuit verschillende disciplines. Om op een kwalitatieve manier te kunnen adviseren over subsidieaanvragen is het van belang dat jij kennis hebt van een sub-onderwerp binnen architectuur, digitale cultuur of vormgeving;
 • In deze commissie adviseer je over verschillende onderwerpen en daarom is het belangrijk dat je buiten je eigen kaders aanvragen kunt beoordelen. Je bent in staat om je te verdiepen in andere onderwerpen, waardoor je objectief op kwaliteit kunt beoordelen;
 • Je bent in deze rol ook na het toekennen van een subsidieaanvraag betrokken bij de aanvragers middels bijvoorbeeld verschillende (expert) meetings. Je beschikt over inzicht in wat jonge mensen nodig hebben om te ontwikkelen en vindt het leuk om met talentontwikkeling bezig te zijn;
 • De diversiteit van mensen die subsidieaanvragen doen groeit, hierdoor is het belangrijk dat je vanuit interculturele sensitiviteit een bijdrage kunt leveren aan het beoordelen van aanvragen met verschillende perspectieven. Ook thema’s en publiek waarop de aanvragen zijn gericht worden steeds meer divers. Vanuit jouw perspectief kun je bijdragen aan het bedienen van een breed palet aan aanvragen.

Zie je in deze commissie geen match? We zijn ook op zoek naar adviseurs voor de commissies: talentontwikkeling, architectuur, digitale cultuur en de bezwaarcommissie. Deze vacatures kun je vinden via deze link.

Wat bieden wij?

 • Door jouw rol ben je op de hoogte van interessante projecten en thema’s die spelen in de sector;
 • De mogelijkheid om te adviseren over de besteding van cultuursubsidies binnen talentontwikkeling;
 • Jouw inzet wordt erg gewaardeerd en je ontvangt dan ook een vergoeding van €50 per uur voor vergaderingen en voor de eerste selectieronde een vergoeding van €5 leesgeld per dossier en voor de tweede ronde €10 per dossier;
 • Indien we straks weer mogen reizen en de vergaderingen op kantoor plaatsvinden, ontvang je een reiskostenvergoeding op basis van NS-tarief 2e klas;
 • Het Stimuleringsfonds organiseert verschillende bijeenkomsten die je kunt bijwonen om bijvoorbeeld te netwerken met interessante mensen in de sector.
 • Interessante tijdsbesteding van gemiddeld 16 werkdagen per jaar. Dit bestaat uit zowel vergaderingen als het voorbereiden op de vergaderingen. Je wordt voor minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar aangesteld.

De vergaderingen vinden normaal gesproken plaats op ons kantoor in Rotterdam. Door de covid-19 maatregelen vinden de vergaderingen momenteel digitaal plaats.


Ben je geïnteresseerd?

Ocullus Consultancy ondersteunt het Stimuleringsfonds bij de werving van deze rol. Het contact verloopt daarom via ons. Voor meer informatie over de rol kun je bellen of mailen met Ingrid Leckie via ingrid@ocullus.nl of 06-34529197/085-0470311.

Wil je reageren? Stuur voor 4 januari 2021 antwoorden op de volgende vragen en je contactgegevens naar info@ocullus.nlHet is niet nodig om een motivatiebrief en cv mee te sturen. Wij selecteren zo objectief mogelijk op basis van jouw kwaliteiten en hebben daarom deze gegevens niet nodig. Hiermee beoordelen wij alle sollicitanten op dezelfde manier.

 1. Wat motiveert jou om op deze rol bij het Stimuleringsfonds reageren? (In maximaal 200 woorden)
 2. Om ervoor te zorgen dat je kwalitatieve input kunt geven bij het beoordelen van subsidieaanvragen is het van belang dat je beschikt over kennis van een of meerdere disciplines binnen vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Over welke kennis van welke discipline beschik jij? En hoe is dit van waarde voor jouw rol als adviseur in de commissie talentontwikkeling?  (In maximaal 500 woorden exclusief beeldmateriaal)
 3. In deze interdisciplinaire commissie is het van belang dat je buiten je eigen kaders subsidieaanvragen kunt beoordelen. Je adviseert mede over onderwerpen waar niet direct jouw expertise ligt, maar wellicht wel je interesse. Hoe zorg jij ervoor dat je een gedegen advies kunt geven over verschillende onderwerpen? Noem een voorbeeld uit het verleden waar dit uit blijkt. (In maximaal 300 woorden)
 4. In deze commissie ondersteunt het fonds een nieuwe generatie ontwerpers en makers, werkzaam binnen vormgeving, architectuur of digitale cultuur. Op welke manier zorg jij in jouw leven ervoor dat mensen om je heen hun talenten kunnen ontwikkelen? (In maximaal 300 woorden)
 5. De mensen die subsidieaanvragen en de thema’s en het publiek waarop aanvragen gericht zijn worden steeds diverser. Het is daarom belangrijk dat jij een breed palet van aanvragen kan beoordelen en hierbij oog hebt voor de bijdrage aan diversiteit en inclusie van een aanvraag. Waaruit blijkt dat jij zowel goed kunt aansluiten bij mensen met verschillende culturele achtergronden als oog hebt voor de bijdrage van diversiteit en inclusie bij aanvragen? (In maximaal 300 woorden)

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar info@ocullus.nl