Adviseur commissie vormgeving

Website Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Nevenfunctie

Heb jij passie voor de creatieve sector en wil jij meedenken bij het beoordelen van subsidieaanvragen? Wil jij hier een bijdrage aan leveren binnen de commissie vormgeving? Lees dan snel verder!

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur en voert hiervoor verschillende subsidieregelingen uit. Het fonds werkt met onafhankelijke adviescommissies die in vergaderingen alle binnenkomende subsidieaanvragen beoordelen en daarover advies uitbrengen aan het bestuur. Vanwege het aflopen van de aanstellingstermijnen van meerdere adviseurs is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op zoek naar nieuwe leden voor verschillende adviescommissies.

Het Stimuleringsfonds stimuleert een divers palet van projecten, makers en instellingen en hecht daarom veel belang aan verschillende perspectieven. We vinden het vanzelfsprekend belangrijk dat dit wordt weerspiegeld binnen de adviescommissies. Daarom nodigen we iedereen die aansluit bij dit profiel van harte uit om te reageren. Ongeacht je gender, culturele achtergrond, seksuele identiteit, opleidingsniveau, woonplaats, leeftijd en kennisniveau.

Wat ga je doen?

Voor elke regeling is een adviescommissie samengesteld. Bij de commissie vormgeving wordt gewerkt met een poule van ongeveer 30 adviseurs. Elke commissie bestaat uit adviseurs met verschillende posities, zoals maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of een andere functie binnen de creatieve industrie. Het doel van de regeling vormgeving is onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van vormgeving te stimuleren en vrije ruimte te creëren voor professionele makers en organisaties. Deze regeling ontvangt een groot aantal aanvragen van veelal individuele makers en ontwerpstudio’s.

Samen met de andere adviseurs binnen vormgeving beoordeel je de subsidieaanvragen. Dit advies baseer je op basis van vooraf gestelde criteria. Ongeveer 3 weken voor een vergadering ontvang je de aanvragen en bijbehorende scorebladen. Tijdens vergaderingen wordt gewerkt met een groep van gemiddeld zes adviseurs en een onafhankelijke voorzitter. Hierdoor heeft iedereen een gelijke stem en wordt ieders mening tijdens een vergadering gehoord. De vergadering biedt een veilige ruimte om samen met de andere adviseurs als groep de aanvragen te bespreken en vanuit alle kanten te belichten. Hiervoor zijn verschillende perspectieven nodig en iedereen krijgt de ruimte om de eigen visie te onderbouwen. Het fonds is benieuwd naar jouw ideeën!

Hoeveel tijd ben je hier mee bezig? Per jaar ben je hier gemiddeld 8 werkdagen mee bezig. Dit bestaat uit 4 werkdagen met vergaderingen en je bent ongeveer even veel tijd bezig met het lezen van aanvragen ter voorbereiding van de vergaderingen. Je wordt voor minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar aangesteld. Deze vergaderingen vinden normaal gesproken plaats op ons kantoor in Rotterdam. Door de covid-19 maatregelen vinden de vergaderingen momenteel digitaal plaats.

 

“Het meest interessant vond ik dat je inzicht krijgt in wat er allemaal gebeurt op het gebied van ontwerp in Nederland. Het is als het ware de thermometer van het van het veld. Je leert ook naar het gehele veld te kijken door de ogen van andere disciplines tijdens de vergaderingen. Dat zorgt ervoor dat je beter begrijpt wat er al is en wat er nog zou kunnen komen”.

Yassine Salihine, oud-adviseur voor verschillende commissies

 

Wie ben jij?

Denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan de beoordeling van subsidieaanvragen binnen vormgeving? En herken je jezelf in de onderstaande eisen? Dan zijn we op zoek naar jou!

 • Om kwalitatieve input te geven tijdens het beoordelen is het belangrijk dat je beschikt over kennis van één (of meerdere) van de volgende onderwerpen: (1) Productvormgeving, meubelontwerp of industrieel ontwerp, (2) illustratie, kinder- en jeugdboekenillustratie, strips of graphic novels, (3) sieraadontwerp, ruimtelijk ontwerp (interieur), scenografie of tentoonstellingsontwerp;
 • Ter voorbereiding van de vergaderingen lees je de verschillende subsidieaanvragen voor uiteenlopende projecten en beoordeel je deze inhoudelijk. Om dit goed te kunnen doen kun je een open houding aannemen naar de aanvrager en mening van een ander.
 • Als groep breng je een advies uit over subsidieaanvragen aan het bestuur. Tussen de verschillende meningen kun je jouw mening goed beargumenteren. Dit betekent dat je standpunten gebruikt om anderen duidelijk inzicht te geven in jouw idee, mening en standpunt;
 • De diversiteit van mensen die subsidieaanvragen doen groeit, hierdoor is het belangrijk dat je vanuit interculturele sensitiviteit een bijdrage kunt leveren aan het beoordelen van aanvragen met verschillende perspectieven. Ook thema’s en publiek waarop de aanvragen zijn gericht worden steeds meer divers. Vanuit jouw perspectief kun je bijdragen aan het bedienen van een breed palet aan aanvragen.

Zie je in deze commissie geen match? We zijn ook op zoek naar adviseurs voor de commissies: talentontwikkeling, architectuur, digitale cultuur en de bezwaarcommissie. Deze vacatures kun je vinden via deze link.

Wat bieden wij?

 • De mogelijkheid om te adviseren over de besteding van cultuursubsidies binnen vormgeving;
 • Door jouw rol ben je op de hoogte van interessante projecten die spelen in het veld;
 • Jouw inzet wordt erg gewaardeerd en je ontvangt dan ook een vergoeding van 50 euro per uur voor vergaderingen en een vergoeding van 15 euro leesgeld per dossier;
 • Indien we straks weer mogen reizen en de vergaderingen op kantoor plaatsvinden, ontvang je een reiskostenvergoeding op basis van NS-tarief 2e klas;
 • Het Stimuleringsfonds organiseert verschillende bijeenkomsten die je kunt bijwonen om bijvoorbeeld te netwerken met interessante mensen in de sector.

Ben je geïnteresseerd?

Ocullus Consultancy ondersteunt het Stimuleringsfonds bij de werving van deze rol. Het contact verloopt daarom via ons. Voor meer informatie over de rol kun je bellen of mailen met Ingrid Leckie via ingrid@ocullus.nl of 06-34529197/085-0470311.

Wil je reageren? Stuur voor 28 december 2020 antwoorden op de volgende vragen en je contactgegevens naar info@ocullus.nlHet is niet nodig om een motivatiebrief en cv mee te sturen. Wij selecteren zo objectief mogelijk op basis van jouw kwaliteiten en hebben daarom deze gegevens niet nodig. Hiermee beoordelen wij alle sollicitanten op dezelfde manier.

 1. Wat motiveert jou om op deze rol bij SCI te reageren? (In maximaal 200 woorden)
 2. Om ervoor te zorgen dat je kwalitatieve input kunt geven bij het beoordelen van subsidieaanvragen is het van belang dat je beschikt over kennis van een sub-onderwerp binnen vormgeving.
  1. Markeer over welke kennis je beschikt vanuit de onderstaande onderwerpen:
   (1) Productvormgeving, meubelontwerp of industrieel ontwerp,
   (2) illustratie, kinder- en jeugdboekenillustratie, strips of graphic novels,
   (3) sieraadontwerp, ruimtelijk ontwerp (interieur), scenografie of tentoonstellingsontwerp;
   (4) Anders, namelijk……
  2. Licht toe waaruit blijkt dat jij over deze kennis beschikt (maximaal 500 woorden exclusief beeldmateriaal).
 3. Je leest en beoordeelt verschillende subsidieaanvragen voor uiteenlopende projecten. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat je hierin een open houding aanneemt. Waaruit blijkt dat jij een open en objectieve houding kunt aannemen bij het beoordelen van verschillende projecten? (In maximaal 300 woorden)
 4. In deze rol is het belangrijk dat je goed jouw mening goed kunt beargumenteren. Uiteindelijk leiden de verschillende meningen van de adviseurs naar een advies aan het bestuur. Noem een voorbeeld uit het verleden dat laat zien hoe jij een argument opbouwt. (In maximaal 300 woorden)
 5. De mensen die subsidieaanvragen en de thema’s en het publiek waarop aanvragen gericht zijn worden steeds diverser. Het is daarom belangrijk dat jij een breed palet van aanvragen kan beoordelen en hierbij oog hebt voor de bijdrage aan diversiteit en inclusie van een aanvraag. Waaruit blijkt dat jij zowel goed kunt aansluiten bij mensen met verschillende culturele achtergronden als oog hebt voor de bijdrage van diversiteit en inclusie bij aanvragen? (In maximaal 300 woorden)

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar info@ocullus.nl