Vacature Directeur Volksgezondheid M/V/X 

36 uur per week

 

Utrecht heeft je nodig! Wil jij een cruciale rol spelen in het verbeteren van de volksgezondheid in Utrecht? Als Directeur Volksgezondheid ben je de spil in een dynamisch veld van organisatie, bestuur, zorginstellingen en -verleners en maatschappij. Je zult uitgedaagd worden om innovatieve benaderingen en oplossingen te vinden en de gezondheid van de Utrechter naar een hoger niveau te tillen en de gezondheidsverschillen in de stad te verkleinen. Ervaar de voldoening van maatschappelijke impact terwijl je werkt in een inspirerende en veelzijdige functie.

 

Hoe kan ik reageren?

Dit is je werk

Utrecht heeft je nodig om de ambitie ‘Gezond Stedelijk Leven Voor Iedereen’ werkelijkheid te maken. Als Directeur Volksgezondheid ben je verantwoordelijk voor het verankeren van de bestuurlijke ambities uit het coalitieakkoord ‘2022-2026’. Je leidt het proces van het afronden en implementeren van de nieuwe nota Gezond030. Je rol is cruciaal in het vormgeven, versterken en leiden van interdisciplinaire samenwerking binnen zowel het sociale als het fysieke domein van de stad waarbij je actief de collegiale en inhoudelijke verbinding opzoekt.

In deze veelzijdige functie ontdek je dat Volksgezondheid zich voornamelijk richt op de uitvoering, zoals via de teams van Jeugdgezondheidszorg, maar ook betrokken is bij belangrijke beleidsontwikkelingen. Jouw rol is om deze twee aspecten – uitvoering en beleid – samen te brengen en te versterken. Je focust op het leveren van directe diensten aan de burgers en werkt tegelijkertijd aan het ontwikkelen van beleid dat bijdraagt aan een gezonder Utrecht.

Je brengt verbindend leiderschap door eenheid en samenhang te creëren. Niet alleen binnen je eigen afdeling, maar ook in samenwerking met andere collega’s en afdelingen binnen de organisatie. Resultaatgericht, met inbreng van een duidelijke visie en eigen opvattingen, met een scherpe focus en een gezonde dosis realiteitszin stuur je je team aan op de uitvoering van wettelijke taken. Daarnaast ben je proactief in het adresseren en agenderen van brede gezondheidskwesties, en werk je intensief samen met de GGD, gezondheidsprofessionals, vrijwilligers(organisaties), bedrijven, kennisinstellingen en verschillende overheden.

Je draagt bij aan en stimuleert een transparante en effectieve aanpak om de gezondheid van de Utrechters te bewaken, beschermen en bevorderen. Dit doe je door opgavegericht te werken en met collega-directeuren kaders te scheppen waarbinnen professionals hun taken kunnen uitvoeren. Om effectief in te spelen op de dynamische uitdagingen in de volksgezondheid en de veranderende rol van de overheid is maatwerk van belang, evenals het bewaken van voldoende mate van efficiëntie en effectiviteit. Jij speelt hierin een actieve rol en zoekt naar optimale vormen van benadering en samenwerking.

Belangrijkste taken

Als Directeur Volksgezondheid vervul je een centrale rol in het topmanagement van de gemeentelijke organisatie en in het directieteam van het sociaal domein. Je draagt de leidinggevende verantwoordelijkheid over het organisatieonderdeel Volksgezondheid, en stuurt dit aan op een ontwikkelings- en resultaatgerichte manier. Hierbij leg je een sterke nadruk op onze kernwaarden: ‘Open, wendbaar, scherp en betrouwbaar’.

 1. Strategische Verbinding en Advisering: Als het boegbeeld voor het thema gezondheid binnen de organisatie ben je verantwoordelijk voor de strategische advisering aan de bestuurlijk portefeuillehouder(s) en het college. Je legt effectieve verbindingen naar andere organisatieonderdelen zoals Ruimte, Openbare Orde & Veiligheid en Maatschappelijke Ontwikkeling, en zet het thema gezondheid organisatiebreed op de kaart.
 2. Regionale en Externe Samenwerking: Je fungeert als een strategisch gespreks- en onderhandelingspartner in de samenwerking met externe contacten, waaronder de GGD en diverse netwerken, zowel privaat als publiek.
 3. Medezeggenschap en Verantwoording: Als WOR-bestuurder neem je medezeggenschap serieus, sta je open voor een constructieve dialoog en bevorder je actieve medewerkersparticipatie. Je bent ook verantwoordelijk voor het beheersen van werkprocessen (inclusief bedrijfsvoering) en zorgt dat verantwoording hierover helder en tijdig plaatsvindt.

Je komt te werken in een dynamische omgeving waarin je, samen met je managementteam (11 pers), medewerkers (400 pers) en overige onderdelen binnen de organisatie (5500 pers), continu inspeelt op veranderingen binnen de organisatie en in de maatschappij, waaronder aanstaande bezuinigingsuitdagingen in het sociaal domein.

Dit is je werkplek
In deze rol werk je vanuit huis of op het stadskantoor in Utrecht. Onze werkomgeving is veilig en inclusief, met aandacht voor de diversiteit van talenten en achtergronden. Bij de gemeente Utrecht zien we talent als basis en diversiteit als kracht om samen tot betere resultaten te komen. Samenwerking en dialoog staan bij ons hoog in het vaandel.

De directie op concernniveau bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur, twee concerndirecteuren en een concerndirecteur Bedrijfsvoering en Dienstverlening. Zij zijn hiërarchisch verantwoordelijk voor de diverse organisatie-directeuren. Deze groep van leidinggevenden wordt ‘de 20’ genoemd. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het sturen van de brede opdrachten en taken binnen onze ambtelijke organisatie. Je rapporteert in deze functie aan Concerndirecteur Ronald Venderbosch.

Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland, en een stad die (inter)nationaal erkend wordt als een uitstekende plek om te wonen, werken, studeren en recreëren. Deze groei biedt veel kansen, maar zorgt ook voor complexe vraagstukken op het gebied van onder meer bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. We staan voor grote uitdagingen, zoals de mentale gezondheid van onze jongeren en de onder druk staande bestaanszekerheid. Het is inmiddels duidelijk dat problemen met geld, werk en wonen sterk gerelateerd zijn aan gezondheidsachterstanden.

We nemen onze beslissingen op basis van het coalitieakkoord en altijd vanuit de maatschappelijke behoeften van de stad met haar bewoners als uitgangspunt. Een aantal taken van Volksgezondheid zoals infectiebestrijding en reizigerszorg wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de GGD-regio Utrecht.

 Dit is jouw inbreng

 • Als directeur Volksgezondheid neem jij anderen mee door bevlogenheid voor het onderwerp gezondheid. Je bent gedreven door een oprechte wens en ambitie om op te komen voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking en verder te verbeteren. In deze functie werk je altijd samen en ben je afhankelijk van anderen om resultaten te behalen. Dit zijn partijen zoals collega’s binnen het ruimtelijk en sociaal domein, de GGD, afdeling vergunningen, wethouders en bestuurders uit het externe netwerk.
 • Als leider heb je een eigen, duidelijke visie. Tegelijkertijd is het belangrijk om open te staan voor de visies, ideeën en opvattingen van anderen, met name binnen je managementteam. Door je eigen visie te combineren met de inzichten en ideeën van je teamleden, kun je deze verder aanscherpen en verrijken. Dit proces van samenwerking en het delen van verschillende perspectieven leidt tot een breed gedragen langetermijnstrategie en realistisch uitvoeringsplan.
 • Resultaatgericht betekent voor jou dat je haalbare doelen stelt en vastbesloten bent om ze te bereiken. Hierbij laat jij je leiden door data en onderzoek. Hierdoor kan je prestaties objectief monitoren, kan je je strategie aanpassen of herprioriteren en zo een effectieve uitvoering van de aanpak waarborgen. Hierbij creëer je draagvlak door initiatieven en samenwerking aan te gaan die in lijn zijn met wat je voor ogen hebt en weet je ook gemotiveerd ‘nee’ te zeggen wanneer dit nodig is.
 • Jij weet als geen ander om te gaan met tegengestelde belangen. Je werkt samen met de GGD, in Utrecht een zelfstandige organisatie. Jij vormt een opvatting over wat de GGD bestuurlijk en inhoudelijk zou moeten doen en welke samenwerking dat vraagt. Jij vindt een gemeenschappelijke basis en je streeft naar oplossingen die gunstig zijn voor zowel de GGD als je eigen organisatie. Dit doe je door de verschillende belangen én gemene delers te zien en vanuit inhoud het gesprek aan te gaan. Voor de uitkomsten hiervan, weet jij ook draagvlak te creëren bij andere belanghebbenden, zoals de wethouders die erover gaan. Hierdoor zet je volksgezondheid intern en extern op de kaart.
 • Met jouw transformationeel leiderschap combineer je scherpe en duidelijke sturing op hoofdlijnen met betrokkenheid naar je collega’s en zorg je dat je op een laagdrempelige manier goed in contact blijft met ze. Laagdrempelig betekent dat je gemakkelijk benaderbaar bent voor je managers en open staat voor feedback. Tegelijk hoort daarbij spiegelen en koersvastheid, om de gemaakte afspraken en doelen te behalen. Door jouw open communicatie en empathie draag jij bij aan een positieve werkomgeving.

Dit bieden we je

We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega’s, een fijne werksfeer en een inhoudelijk interessante baan in één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland. Samen met jou zorgen we dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de €6.439 en €9.178 op basis van 36 uur (schaal 16). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de tijdelijke aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, startend met jaarcontract.
 • Benoeming in de rol van Directeur Volksgezondheid voor een periode van 4 jaar.
 • Uitstekende verlofregelingen.
 • Een volledig verzorgde thuiswerkplek in bruikleen.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris. Jij kiest wat je met dit budget doet. Bijvoorbeeld extra verlof kopen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, alles eens per jaar laten uitbetalen.
 • Kijk hier voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding.

Dit is handig om te weten

We laten ons in deze procedure begeleiden door Ocullus. Ben jij enthousiast geworden om als Directeur volksgezondheid aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op met Ronald Venderbosch, concerndirecteur, ronald.venderbosch@utrecht.nl. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Karima el Bouchtaoui, van Ocullus 085-0470311

Om te zorgen dat alle kandidaten op dezelfde manier objectief beoordeeld worden, vragen we je NIET om een c.v. of sollicitatiebrief. In plaats daarvan stellen we alle kandidaten dezelfde schriftelijke vragen, waarmee we zicht krijgen op de mate waarin je aan de functie-eisen voldoet. Besteed voldoende aandacht aan het invullen; dit is de enige informatie waar we je in deze ronde op beoordelen. Wel vragen we je om je naam, telefoonnummer en emailadres te vermelden in je reactie. Bij het beoordelen zien we niet je NAW-gegevens. We beoordelen alleen de gevraagde competenties aan de hand van je antwoorden die je geeft. Heb je een beperking en heb je aanvullende wensen om het sollicitatieproces goed te doorlopen? Dan horen we dat graag. Je bent van harte welkom om te solliciteren.  Om te solliciteren druk dan HIER

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure voor deze functie wordt een extern uitgevoerd selectie- of ontwikkelingsassessment ingezet. Daarnaast geldt er een verscherpte integriteitsscreening. Beide aspecten zijn bepalend voor een definitieve aanstelling op deze functie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Directeur Volksgezondheid M/V/X (36 uur per week)