Subsidiecoördinator bij het Fonds Podiumkunsten (M/V/X)

Ben jij iemand die goed kan regelen, organiseren, mensen coachen en begeleiden en schuw je daarbij niet om verantwoordelijkheid te nemen? Dan is dit een baan voor jou! Het Fonds Podiumkunsten zoekt drie subsidiecoördinatoren die kennis hebben van de podiumkunsten, goed kunnen organiseren en een uitstekende schrijf- en redactiepen hebben.

De organisatie bestaat uit ruim 65 vaste medewerkers en een omvangrijke pool van externe adviseurs. We geloven in de kracht van diversiteit van onder meer gender, leeftijd en culturele achtergrond en verwelkomen daarom graag kandidaten die de organisatie meerstemmiger en veelkleuriger maken.Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder.

Hoe kan ik reageren?

Sollicitatieprocedure

Over het Fonds

Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater, dans en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst en heeft een grote verantwoordelijkheid in het stimuleren van dynamiek en vernieuwing binnen de podiumkunsten. Onze organisatie zet zich in voor een levendig podiumkunstklimaat, dat zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt en midden in de samenleving staat. Dat alles met oog voor uiteenlopende perspectieven en kunstenaars en uitvoerenden uit diverse genres. Het Fonds biedt meerjarige subsidies, programmerings- en productiesubsidies en individuele bijdragen. Ook bieden we programma’s om nieuwe initiatieven te stimuleren, reiken we verschillende podiumkunstprijzen uit en richten we ons op de internationale promotie van de Nederlandse podiumkunsten.

Wat ga je doen?

Als subsidiecoördinator werk je mee aan het verstrekken van subsidies aan producenten, individuele podiumkunstenaars, podia en festivals. Subsidies worden aangevraagd in rondes. Jij bent verantwoordelijk voor het goede verloop van een subsidieronde, van aanvraag tot en met beschikking, betaling en verantwoording van de subsidie. Dat betekent dat je het team van schrijvers, adviseurs en bureaumedewerkers aanstuurt om op tijd en volgens de afgesproken kwaliteit een besluit te nemen op alle aanvragen in de ronde. We hanteren duidelijke criteria voor de beoordeling en behandelen iedere aanvrager gelijkwaardig. Als coördinator bewaak je de inhoudelijke lijn van de adviesteksten en zorg je voor een goede voorbereiding van de commissievergaderingen. Onder de inhoudelijke lijn verstaan we: Het juist verwoorden van het oordeel van de commissie in een adviestekst. De adviesteksten van het Fonds zijn helder geschreven en goed onderbouwd. Het maakt daarbij niet uit wie de adviestekst heeft opgesteld. Altijd verhouden de adviesteksten zich op dezelfde wijze tot de criteria en de andere adviesteksten binnen een subsidieronde. Dit doe je uiteraard niet alleen. Per ronde werk je met 3 tot 5 subsidieconsulenten die een analyse en advies schrijven per aanvraag. Je zorgt ervoor dat de kennis en vaardigheden van de verschillende consulenten tot hun recht komen en faciliteert de noodzakelijke overleggen. Hierbij helpt de bureaumedewerker je bij het maken en monitoren van het proces en de planning.

Wat kan jij?

 • In deze functie heb je te maken met verschillende schrijvers. Jij bent degene die al de adviezen ontvangt en bekijkt of ze helder zijn geschreven en goed onderbouwd zijn. Door jouw schrijf- en redactionele vaardigheden overzie je daarnaast de samenhang tussen de teksten van verschillende schrijvers in relatie tot een set criteria.
 • Je houdt het overzicht op de verschillende processen en taken waar jij verantwoordelijk voor bent. Je weet dit organisatorisch goed te managen. Jij weet met de juiste toon de mensen mee te krijgen en zorgt ervoor dat adviezen tijdig worden aangeleverd en zijn opgesteld conform de regelingen en richtlijnen van het Fonds.
 • Om te beoordelen of de adviezen zich goed verhouden tot de regelingen heb je een sterk analytisch vermogen. Daarbij heb je aandacht voor dwarsverbanden en constateer je het als bepaalde criteria niet goed uit de verf komen. Ook kan je goed de bestuurlijke en politieke risico’s hiervan inschatten.
 • Je zult met een grote variatie aan mensen werken met allemaal een eigen persoonlijkheid. Aandachtig communiceren en aanvoelen wat iemand nodig heeft om bijvoorbeeld de deadlines te halen is jouw kracht. Daarnaast heb je een open houding en stel je je toegankelijk en benaderbaar op.
 • Tenslotte ben jij op de hoogte van trends en ontwikkelingen binnen de podiumkunsten.

Wat we bieden

 • Een functie voor 32-36 uur per week;
 • Een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een vast contract;
 • Een salaris in schaal 11 BBRA (maximaal € 5.343, – bruto per maand bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van opleiding en ervaring) plus een dertiende maand;
 • Uitstekende ontwikkelmogelijkheden;
 • Een professionele, informele werkcultuur;
 • Een hybride werkomgeving: je werkt zowel thuis als op kantoor;
 • Persoonlijk budget om podiumkunstvoorstellingen te bezoeken.

Hoe kun je reageren?

Het Fonds Podiumkunsten laat zich in deze procedure begeleiden door Ocullus Consultancy. Om te zorgen dat alle kandidaten op dezelfde manier objectief beoordeeld worden, vragen we je niet om een cv of sollicitatiebrief. In plaats daarvan stellen we alle kandidaten dezelfde vragen, waarmee we zicht krijgen op de mate waarin je aan de functie-eisen voldoet. Besteed voldoende aandacht aan het invullen; dit is de enige informatie waar we je in deze ronde op beoordelen. We vragen je om je naam, telefoonnummer en emailadres te vermelden in je reactie. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Karima el Bouchtaoui via 085-0470311/ 06-40725773 of via sollicitatie@oculllus.nl

Vragen:

We willen je vragen om de volgende vragen te beantwoorden en stuur je antwoorden voor maandag 10 oktober 2022 naar sollicitatie@oculllus.nl Gebruik maximaal 200 woorden voor het beantwoorden van elke vraag:

 1. Wat motiveert jou om voor de functie van subsidiecoördinator te solliciteren?
 2. Voor deze functie is het noodzakelijk om goede schrijf- en redactionele vaardigheid te hebben. Stuur een voorbeeld van een tekst of een stuk van een tekst dat niet langer is dan ½ pagina of 300 woorden waaruit je schrijfvaardigheid blijkt.
 3. In deze functie is het belangrijk dat je mensen aan hun deadlines weet te houden. Kan je een voorbeeld geven van een situatie waarin je meerdere taken of projecten tegelijkertijd moest uitvoeren, waarbij je ook met anderen moest samenwerken en hen moest motiveren en je ook de deadline haalde. Omschrijf hoe je deze situatie hebt aangepakt, wat je daarbij geholpen heeft om de taken of projecten tot een succesvol einde te brengen en wat je hiervan geleerd hebt.
 4. Om te beoordelen of de adviezen zich goed verhouden tot de regelingen heb je een sterk analytisch vermogen. Beschrijf een situatie waarin je, dankzij een heldere analyse, tot een goede strategische inschatting bent gekomen over de te kiezen weg. Bijvoorbeeld een situatie waarin je om een advies werd gevraagd of je een mening moest geven. Geef daarbij aan welke gevoeligheden er speelden, wat er wel of niet gezegd mocht worden en hoe je hiermee bent omgegaan.
 5. Aandachtig communiceren en aanvoelen wat iemand nodig heeft is in deze functie ‘key’. Geef 1 of 2 voorbeelden van situaties waarin je mensen hebt gemotiveerd tot een bepaalde prestatie. Hoe heb je het aangepakt en wat hielp je hierbij?
 6. In hoeverre volg je de trends en ontwikkeling in de podiumkunsten? En wat is je hierin de laatste tijd opgevallen?

Subsidiecoördinator bij het Fonds Podiumkunsten (M/V/X)