Ons verhaal

 

Elke dag werken wij met veel passie aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Onze missie is om meer gelijke kansen te creëren binnen organisaties en jou met je vraag concreet een stap verder te helpen. Dit doen we aan de hand van wetenschappelijk onderzoek.

Te vaak worden onze beslissingen tijdens de werving en selectieprocedure namelijk beïnvloed op basis van wat wij zien, onbewuste voorkeuren, normen en stigma’s, waardoor niet ieder kandidaat gelijkwaardige kans maakt op een positie.
Dat is ook waar onze naam ‘Ocullus’ zijn oorsprong heeft. Ocullus is afgeleid van het Latijnse woord Oculus wat oog betekent. Onze ogen maken het mogelijk om dingen te zien, waar te nemen. Het oog is het meest dominante zintuiglijk orgaan; 70% van alle informatie die we in onze hersenen opslaan komt binnen via het oog. Alles wat we zien, zo ook de mensen die we ontmoeten, dingen die we meemaken, die stoppen we in een bepaald hokje. Dit kan negatief zijn of positief.

We hebben vaak niet door dat de bril waardoor we kijken, onze eigen waarheid is. In het omgaan met mensen die niet op jou lijken, die anders zijn, vormen we onbewust een mening over. Deze mening heeft invloed op ons handelen; en vervolgens ook op onze manier van werven en selecteren: We zijn geneigd een kopie van onszelf aan te nemen als we op zoek zijn naar een nieuwe medewerker. Binnen Ocullus geloven we niet in schaarste, wij geloven in een andere manier van werven, waardoor je alsnog de beste kandidaat vindt.

Herken je dit ook in jouw eigen organisatie? Ben je benieuwd hoe je dit objectiever kunt aanpakken om zo diverse teams te creëren? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.