Ontdek 9 voordelen van diversiteit op de werkvloer

Wat zijn de voordelen van diversiteit op de werkvloer eigenlijk? Tegenwoordig heeft iedereen het erover hoe belangrijk het is om diversiteit te bevorderen. Waarom is dat zo? Wat is het en wat zijn de voordelen van diversiteit op de werkvloer? Maar vooral hoe kun je diversiteit inbedden in je organisatie? We leggen het graag aan je uit.

Wat betekent diversiteit?

Een ander woord voor diversiteit is verscheidenheid of variatie. Diversiteit gaat over de soorten verschillen die we met elkaar kunnen ervaren. Deze kunnen een mix zijn van zichtbare en onzichtbare verschillen. Zichtbare verschillen zijn lichamelijke en biologische kenmerken, zoals je huidskleur, je leeftijd, je sekse en je fysieke hoedanigheden. Bij onzichtbare verschillen gaat het over religie, cultuur, karakter, overtuigingen, politiek en gender. We reageren als mens onbewust op elkaars verschillen (of natuurlijk overeenkomsten). Onze eerste gedachtes en gevoelens bepalen ons gedrag naar de ander toe. Wanneer je medewerkers een mix vormen van al deze verschillen, heb je een divers team of personeelsbestand.

Diversiteit in de praktijk

Onze Nederlandse samenleving wordt steeds diverser. Dit komt door toenemende internationalisering en migratie. Een diverse samenleving vraagt om divers personeel op de werkvloer. En daarbij gaat het niet alleen om werknemers met een andere huidskleur, moedertaal of cultuur. Maar ook om vrouwen in de top, een mix van jong en oud en nog veel meer. Het loont nu meer dan anders om breder naar talent te kijken, zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

Voordelen van diversiteit op de werkvloer

Een diverse werkvloer kent veel voordelen. Zo blijkt uit onderzoek dat bedrijven en organisaties beter presteren met medewerkers met verschillende achtergronden. Hieronder tref je negen voordelen van diversiteit op de werkvloer. Bedrijven en organisaties met divers personeel:

  1. Behalen meer winst.
  2. Hebben een laag ziekteverzuim.
  3. Kunnen beter inspelen op de behoeften en wensen van de klanten.
  4. Kunnen gemakkelijker verschillende soorten klanten bedienen.
  5. Geven employer branding een boost.
  6. Zijn flexibeler en kunnen daardoor beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
  7. Benutten een bredere reikwijdte van de arbeidsmarkt om de beste kandidaat te vinden.
  8. Zijn creatiever en vernieuwender omdat medewerkers verschillende perspectieven inbrengen.
  9. Worden gekenmerkt door tevredenere en loyalere medewerkers.

Hoe divers werven en selecteren

Na het lezen van de bovenstaande voordelen zijn we het er allemaal over eens dat diversiteit op de werkvloer onontbeerlijk is. Welke stappen moet je als organisatie zetten om te zorgen voor divers personeel op de werkvloer? Wij raden je dan deze blog te lezen. Wij geven je in deze blog vijf adviezen hoe je diversiteit en inclusie op de werkvloer in organisatie en bedrijven kunt inbedden.

Divers personeel is binnen, en dan?

Heb je eenmaal divers personeel binnengehaald, dan valt of staat het behouden van divers talent bij goed management. Het gebeurt nog te vaak dat divers personeel zich niet goed gehoord of gezien voelt en het bedrijf uiteindelijk verlaat. Dat is natuurlijk niet bedoeling en dient voorkomen te worden. Het kost je organisatie niet alleen veel geld om nieuwe mensen te werven, maar je wilt vooral talent behouden.

Inclusief leiderschap

Om als een manager een divers team aan te sturen is inclusief leiderschap nodig. Dat zijn leiders of managers die durven te sturen op overeenkomsten én op verschillen. Het vergt moed en bekwaamheid door gesprekken met de teamleden aan te gaan en iedereen te horen. Daarnaast stimuleert een inclusief leider anderen elkaar te waarderen en respecteren om ieders achtergronden, perspectieven en ideeën. Dat vergt een andere benadering en invalshoek. Uit onderzoek blijkt dat de meeste bedrijven zich verkijken op inclusief leiderschap. Het is voor een leidinggevende of manager niet eenvoudig om een divers team aan te sturen. Ocullus Consultancy biedt de leergang inclusief leiderschap aan om je hierin te bekwamen.

En nu aan de slag met de voordelen van diversiteit op de werkvloer?

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen? Neem dan contact met ons op. Ocullus consultancy wil je graag ondersteunen.

Tekst Brigitte van Cromvoirt