Meer diversiteit en inclusie op de werkvloer? Lees onze 5 adviezen

De afgelopen tijd is er veel aandacht voor het onderwerp diversiteit en inclusie op de werkvloer. Onderzoek wijst uit dat een divers team vele voordelen heeft, zoals meer creativiteit, hogere medewerkerstevredenheid, betere aansluiting bij de doelgroep of klanten die je bedient etc. Maar is er ook daadwerkelijk iets veranderd hoe we met elkaar omgaan en hoe wij naar talent kijken? En heeft daadwerkelijk nu iedereen gelijke kansen op de arbeidsmarkt, in bedrijven, binnen de overheid, de cultuursector of op scholen? Veel bedrijven streven naar diversiteit en inclusie op de werkvloer en hebben het Charter Diversiteit van de SER ondertekend. Maar streven is iets anders dan actie ondernemen.

Aan de slag met diversiteit en inclusie op de werkvloer

Als je echt daadwerkelijk een verschil wilt maken als organisatie of bedrijf in diversiteit en inclusie, dan dien je er structureel en concreet mee aan de slag te gaan. Wij hebben het dus niet over af en toe een goed gesprek hebben en hier en daar wat losse maatregelen. Nee, concrete maatregelen hoe je divers personeel aanneemt en hoe je iedereen elke dag weer thuis laat voelen ongeacht ieders achtergrond, perspectieven en ideeën.

Vijf adviezen voor diversiteit en inclusie op de werkvloer

Wij krijgen vaak vragen over wat er nou echt werkt om diversiteit en inclusie op de werkvloer in organisatie en bedrijven in te bedden. Ocullus geeft je graag de onderstaande vijf adviezen:

1. Plan van aanpak diversiteit en inclusie

Maak een plan van aanpak waarin je samenhangende maatregelen opneemt op het gebied van diversiteit en inclusie. Neem hierin punten op als: Hoe zorg je dat leidinggevenden zich een inclusieve leiderschapsstijl aanmeten? Hoe zorg je voor een objectief HR-proces? Wat moet er gebeuren om meer draagvlak te creëren op de werkvloer voor het onderwerp? Etc.

Ocullus biedt de kennisvergarende en praktische opleiding inclusief leiderschap aan. Daarnaast bieden wij vele incompany trainingen aan zoals gestructureerd interviewen, inclusieve vacatureteksten schrijven, inclusief leiderschap, unconscious bias en inclusieve recruiting.

2. Meetbare doelstellingen diversiteit en inclusie

Neem in het plan van aanpak meetbare doelstellingen op. Zoals het aantal mensen met een diverse achtergrond die je wilt laten instromen of door wilt laten stromen. Neemt iemand afscheid van je organisatie? Vraag dan wat de reden is en of diegene tips heeft waar je als organisatie aan kunt werken.

3. Wat betekent diversiteit en inclusie voor jouw organisatie?

Denk na over wat jij als organisatie verstaat over diversiteit en inclusie. In de praktijk merken wij dat dit voor iedere organisatie weer andere accenten geeft. Is dit meer vrouwen in de top, leeftijdsdifferentiatie of culturele achtergrond?

4. Wat gaat er al goed?

Diversiteit en inclusie is een veranderproces. Het kost tijd om dit duurzaam binnen je organisatie in te bedden. Er zijn op dit moment in jouw organisatie waarschijnlijk elementen die nu al bijdragen aan een inclusieve cultuur. Stel deze vast en neem dit als startpunt van je ontwikkeling.

5. Focus op wat je wél wilt

Besteed vooral aandacht aan wat je wel wilt. Je gebruikt bijvoorbeeld zinnen in je communicatie naar buiten toe als: “We focussen op jouw kwaliteiten. Diversiteit maakt dat we ons als organisatie blijven ontwikkelen.” In plaats van: “Voor racisme en discriminatie is geen plek binnen onze organisatie.” Bedenk dus welke doelen/missie je hebt en communiceer deze zo veel mogelijk via beeld en taal met jouw marketing en communicatie.

 

Vragen diversiteit en inclusie op de werkvloer

Na het lezen van deze concrete vijf adviezen hopen wij je op weg te hebben geholpen naar meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Bel ons 0850470311 of vul dan het contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.